Llibres de text

Curs 2017-2018
ESO
1r d’ESO
2n d’ESO
2n d’ESO A (DIVERSITAT)
3r d’ESO
3r d’ESO AB (DIVERSITAT)
4t d’ESO
4t d’ESO AB (DIVERSITAT I REFORÇ)
  Instruccions per a la compra de llibres a la llibreria i on-line

 

Batxillerat
 1r de BAT DIÜRN CIÈNCIES
1r de BAT DIÜRN LLETRES
2n de BAT DIÜRN CIÈNCIES
2n de BAT DIÜRN LLETRES
1r de BAT NOCTURN CIÈNCIES
1r de BAT NOCTURN LLETRES
2n de BAT NOCTURN CIÈNCIES
2n de BAT NOCTURN LLETRES
  Instruccions per a la compra de llibres a la llibreria i on-line

 

Cicles formatius
GM: Atenció a la dependència (TADE)
GS: Educació infantil (TEI)
GS: Integració social  (TIS)
  Instruccions per a la compra de llibres a la llibreria i on-line