Inscripció de socis

Convidem als pares a fer-se socis de l’APA i així contribuir i col·laborar en la tasca educativa del Centre, de tal manera que els seus fills es puguin beneficiar de les moltes activitats que es promouen.

La quota d’inscripció és única per família i curs acadèmic i es fa efectiva o bé al moment de formalitzar la matrícula al Centre o bé mitjançant domiciliació bancària.

Quota: 40€ (anual/per família)

 Formulari d’inscripció »