Estudis

L’Institut Ramon Muntaner és un centre públic d’ensenyament secundari que ofereix estudis reglats d’ESO (16 unitats) i Batxillerat en les modalitats de ciències de la naturalesa i la salut, d’humanitats i ciències socials, i de tecnologia (4 unitats en règim diürn i 2 en règim nocturn).

En el curs 2007-08 es van implantar estudis de formació professional, corresponents a la famlia serveis socioculturals i a la comunitat, i actualment s’imparteix Atenció a les persones en situació de dependència (grau mitjà, 2 cursos), Educació infantil (grau superior, 2 cursos) i Integració social (grau superior, 2 cursos).

El centre acull cada curs més de 700 alumnes.

 Consulta els marcs horaris