Matrícula

Curs 2017-2018
ESO
1r d’ESO

 

Batxillerat
1BAT diürn alumnes del centre
1BAT diürn alumnes de fora
2BAT diürn alumnes del centre
2BAT diürn alumnes de fora
1BAT nocturn alumnes del centre
1BAT nocturn alumnes de fora
2BAT nocturn alumnes del centre
2BAT nocturn alumnes de fora

 

Cicles Formatius
GM: Atenció a la dependència (TADE) alumnes del centre
GM: Atenció a la dependència (TADE) alumnes de fora
GS: Educació infantil (TEI) alumnes del centre
GS: Educació infantil (TEI) alumnes de fora
GS: Integració social  (TIS) alumnes del centre
GS: Integració social  (TIS) alumnes de fora