Proves GESO

Proves per a la compleció del títol de l’ESO:

Curs 2017-2018
Calendari
Publicació al tauler d’anuncis del centre o al web dels continguts i els criteris d’avaluació Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció De l’1 al 14 de febrer de 2018
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de la llista d’admesos i exclosos Entre el 27 de febrer i l’1 de març de 2018
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exlosos Del 2 al 6 de març de 2018
Realització de les proves Durant el mes de març
Calendari d’aplicació de les proves a l’INS Consulta’l aquí
Continguts i criteris d’avaluació
Llengua catalana
Llengua castellana
Matemàtiques
Llengua anglesa
Llengua francesa
Tecnologia
Cultura i valors ètics
Cultura clàssica
Informàtica
Educació física
Ciències naturals
Ciències socials
Educació visual i plàstica
Física i química

*Per a més detalls, contacteu amb el Cap de departament.

Documents
Imprès de sol·licitud