Contacte

APA Associació de Pares d’Alumnes
Telèfon: 696 519 221
Adreça: INS Ramon Muntaner, Pl. De l’Institut, s.n. 17600 Figueres
Telèfon de l’Institut: 972 672559
Fax de l’Institut: 972 673969
Web: www.iesrm.net