Estructura jurídica

L’APA es regeix per uns estatuts en els quals s’especifica el sistema de representació a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
L’Assemblea General
És l’òrgan suprem de l’Associació i està integrada per la totalitat dels associats. Es reuneix una vegada a l’any amb caràcter ordinari.
La Junta Directiva
Regeix, administra i representa l’Associació. Està formada pel president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer i els vocals. La Junta treballa desinteressadament per tal que l’Associació pugui complir les seves funcions. Actualment està formada pels següents membres:

 • Pilar Font  (Presidenta)
 • Marta Román  (Vicepresidenta)
 • Eva Brugués  (Tresorera)
 • Josep Buxeda (Secretari)
 • Manela Juncà  (Vocal)
 • Emilia Gayoso  (Vocal)
 • Mª Àngels Vilà  (Vocal)
 • Dolors Yuste  (Vocal)
 • Manel Granadero (Vocal)
 • Pere Rigall  (Vocal)
 • Dolors Garcia  (Vocal)
 • Martina Prat  (Vocal)
 • Cristina Talló  (Vocal)
 • Ester Ruiz  (Vocal)
 • Núria Galimany  (Vocal)
 • Dolors Navarro  (Vocal)
 • Jordi Chavarria  (Vocal)