Organització

Direcció
Director Josep Colls
Cap d’estudis Montserrat Pi
Cap d’estudis adjunta Gemma Sirvent
Coordinador Pedagògic Daniel Genís
Secretari Joaquim Bruguera

 

Consell escolar
President Josep Colls
Equip directiu
Montserrat Pi
Joaquim Bruguera
Professorat
Joan Batlle
Mar Benavides
(Vacant)
Irene Cordero
Anna Crusi
Montse García
(Vacant)
Sílvia Torres
APA Pilar Font
Mares i pares
Eva Brugués
Martina Prat
Marta Román
M. Àngels Vila
Alumnes
Josep Batlle
(Vacant)
Joaquim Ferrer
Oriol Vilanova
PAS Marta Canela
Representant de l’Ajuntament Francesc Cruanyes

 

Coordinacions
Nivell ESO 1-2 Montserrat García
Nivell ESO 3-4 Marta Planas
Batxillerat Dolors Ramírez
Batxillerat Nocturn Susanna López
Cicles Formatius Xavier Aldámiz i Remei Taboas
Prevenció de Riscos Gerard Pi
Activitats extraescolars Mercè Martí
Informàtica Aurora Martín
Biblioteca
CLIC Helena Espigulé

 

Associació de pares
Presidenta Pilar Font